OGŁOSZENIA

Pojazd uprzywilejowany na drodze- co robić?

Projekt bez tytułu (8)

Pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo w każdym przypadku. Tramwaj, autobus albo samochód muszą przepuścić policję, straż pożarną czy też karetkę, które jadą z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi. Niestety nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak się zachować na drodze, gdy widzą taki samochód.

Policjanci przypominają, że należy umożliwić przejazd takim pojazdom np. zjeżdżając na bok. Kierowcy powinni zachować przede wszystkim spokój- nie hamować gwałtownie i nie blokować drogi.

Czym jest pojazd uprzywilejowany?

Jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światłą błyskowego.

Pojazdy uprzywilejowane w akcji nie muszą się stosować do zasad ruchu, mogą wjechać pod prąd, zatrzymać się na zakazie, wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Nie oznacza to jednak, że są bezkarne.

Jakie obowiązki w związku z przejazdem pojazdu uprzywilejowanego przepisy nakładają na uczestników ruchu drogowego?

Uczestnicy ruchu są zobowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne zjechanie z drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Niezastosowanie się do tego nakazu grozi mandatem karnym oraz punktami karnymi.

Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym spoczywa na wszystkich uczestnikach ruchu drogowego.

Zachowanie kierowców w takich sytuacjach polega na dojechaniu do krawędzi jezdni, a nawet wjechaniu na pas zieleni lub zjechaniu na pobocze i zatrzymaniu się. Często wiąże się to z wykorzystaniem możliwych miejsc do zatrzymania się np. przystanku, zatoki postojowej. W niektórych sytuacjach ustąpienie pierwszeństwa polega na przyśpieszeniu tak, aby nie zmuszać pojazdu uprzywilejowanego do konieczności gwałtownego hamowania.

Niedopuszczalne jest również wjeżdżanie na skrzyżowanie, kiedy nie ma na nim miejsca do kontynuowania jazdy, gdyż może to utrudnić przejazd karetce, straży pożarnej lub policji.

Źródło: (KGP)