OGŁOSZENIA

Pogadanka z higienistką szkolną: Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Od 12 do 16 września 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi zostało przeprowadzonych szereg działań odnośnie profilaktyki chorób zakaźnych.
 
Szkoła zaprosiła Panią Ewę Bolewską z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gołdapi.
Uczniowie zostali uświadomieni o potrzebę dbania o własne zdrowie oraz umiejętności niezbędne do jego ochrony. Obejrzeli filmy edukacyjne. Następnie za pomocą metody burzy mózgów zostały poruszone najistotniejsze dla dzieci kwestie.
 
Higienistka szkolna przeprowadziła zajęcia dotyczące profilaktyki dbania o higienę osobistą w młodszych klasach.
 
Szkoła serdecznie dziękuje Pani Ewie Bolewskiej za przyjęcie zaproszenia oraz interesujące przekazanie wiedzy o profilaktyce chorób zakaźnych.
 
Sauna
Eko-pal
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Beauty Space
Proniek