Podsumowanie strażackiego roku w OSP Dubeninki

Podsumowanie strażackiego roku w OSP Dubeninki źródło zdjęcia:

Rok 2020 za nami, tak więc można już wstępnie podsumować działalność jednostki OSP Dubeninki.

Rok był w miarę bezpieczny, jednostka Dubeninki interweniowała w sumie 36 razy.

Działania interwencyjne:

 • 12 interwencji dotyczyło pożarów;
 • 23 miejscowych wydarzeń (w tym wypadki komunikacyjne); 
 • 1 fałszywy alarm.

 

Do największego pożaru można zaliczyć pożar budynku inwentarskiego w m. Redyki.

Działania remontowo-modernizacyjne w strażnicach i doposażenie w sprzęt ratowniczy:

 • Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej;
 • wykonanie nowej instalacji pneumatycznej do zasilania pojazdów w powietrze;
 • zakupienie sprzętu m.in. 4 przęsła drabiny nasadkowej, myjka ciśnieniowa do mycia pojazdów po akcjach, 23 szt. polarów koszarowych dla strażaków;
 • zakup za ekwiwalent z akcji koszulek haftowanych imieniem i logiem jednostki;
 • zmodernizowano plac piknikowy przy remizie;
 • wybudowano nową wiatę oraz kupiono kosiarkę do trawy i podkrzesywarkę (środki z Funduszu Sołeckiego)

 

Zarząd złożył kilka wniosków o dofinansowanie. Niektóre już zostały przyznane niektóre mają być rozstrzygnięte w pierwszym kwartale 2021 roku. Najważniejszym jednak dniem dla OSP Dubeninki w 2020 roku był 11 grudnia. Mianowicie strażacy odebrali pierwszy nowy samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu MAN o napędzie 4×4 i zbiornikiem wody 3000 l.

Źródło: OSPDubeninki

Komentarze  Brak komentarzy