OGŁOSZENIA

Podinsp. Marcin Wysocki oficjalnie powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi