Po decyzji zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli rodzice mogą starać się o zasiłek opiekuńczy.

Po decyzji zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli rodzice mogą starać się o zasiłek opiekuńczy. źródło zdjęcia:

Rodzice mogą się starać się o zasiłek z powodu opieki nad dzieckiem. Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo otrzymywać świadczenie chorobowe.

W związku z decyzją, przysługuje on gdy zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8-go roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka.

Prawo do zasiłku mają na równi rodzice dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak tylko jeden z rodziców za dany okres, czyli ten, który wystąpi z wnioskiem o zasiłek. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 % wynagrodzenia.

 

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń chorobowych. Podstawą jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego do ich wypłaty. Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby. Decyzję można dostarczyć swojemu pracodawcy bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

 

Dodatkowe pytania można kierować na specjalnej infolinii ZUS pod numerem: 22 560 16 00

 

Źródło: expressbydgoski.pl/uwaga-rodzice-zamkneli-szkole-i-musicie-sie-zaopiekowac-dzieckiem

Komentarze    Brak komentarzy