OGŁOSZENIA

Po 15 latach zmienia się zarządca gołdapskiego Domu Dziecka

Po 15 latach pełnienia roli podmiotu zarządzającego Domem Dziecka w Gołdapi, Caritas Diecezji Ełckiej zobowiązany jest oddać opiekę nad placówką nowemu podmiotowi. Od 1 lipca 2023 roku obowiązki te przejmie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Tacy Sami”, które zostało założone 13 stycznia tego roku.

Skład zarządu Stowarzyszenia prezentuje się następująco: Ilona Sierzputowska jako Prezes Zarządu, Robert Radzewicz jako Wiceprezes, Monika Sierzputowska jako Skarbnik oraz Beata Sierzputowska jako Członkini Zarządu. Ponadto, w składzie znajduje się również Komisja Rewizyjna, której członkami są Rafał Barszczewski, Andrzej Pianka oraz Angelika Sierzputowska.

Głównym celem nowej organizacji jest podejmowanie działań mających na celu ochronę dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są zdrowe, niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie, chore psychicznie, krzywdzone, będące ofiarami przemocy, zagrożone demoralizacją oraz uzależnieniem.

Więcej o stowarzyszeniu przeczytacie tutaj.

Proces wyłonienia nowego podmiotu zarządzającego placówką był wynikiem przeprowadzonego w kwietniu bieżącego roku konkursu. W konkursie wzięły udział zarówno wspomniane Stowarzyszenie, jak i dotychczasowy zarządca – Caritas Diecezji Ełckiej.

  • Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał punktów 18,50.

  • Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie „Tacy Sami” 18,25.

Ze względu na zbyt niską punktację (minimalna liczna punktów 21), konkurs został powtórzony, a jedynym zgłoszonym podmiotem pozostało Stowarzyszenie „Tacy Sami”. Caritas Diecezji Ełckiej nie przystąpił ponownie do konkursu, co skutkowało brakiem konkurencji dla nowego podmiotu.

W drugiej turze konkursu Stowarzyszenie otrzymało już 23 punkty na 30 możliwych. Kryteria, w jakich byli oceniani kandydaci znacznie różnią się od tych, które były przy pierwszym konkursie. Zaniżono między innymi punktację dotyczącą wkładu rzeczowego i osobowego, oceny realizacji zadań w latach poprzednich, a także W OGÓLE ZLIKWIDOWANO KRYTERIUM DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU PLACÓWKI WYCHOWAWCZEJ.

Tabele z kryteriami znajdą Państwo w galerii zdjęć.

Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu na okres 2 lat ( dotychczas było to 5 lat). Od dnia 1.07.2023 do dnia 30.06.2025r.

Skład Komisji Konkursowej:

  • Andrzej Ciołek- Wicestarosta Gołdapski
  • Małgorzata Gryszkowska- Dyrektor PCPR w Gołdapi
  • Magdalena Mackiewicz- Główny specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
  • Euegeniusz Noga- Radca Prawny
  • Bożena RADZEWICZ- Skarbnik Powiatu

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z obecnym zarządcą, nie ukrywa on swojego niezadowolenia z wyników i punktacji w pierwszym konkursie, dlatego też nie podjął w ogóle próby w podejściu do drugiego, w którym de facto kryteria były co najmniej niekorzystne.

Zostaliśmy również poinformowani, że na niezadowoleniu się nie skończy i zostaną powiadomione odpowiednie służby, w celu weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia konkursu.

Warto podkreślić, że przez piętnaście lat, kiedy Caritas Diecezji Ełckiej zarządzał Domem Dziecka w Gołdapi, placówka ta przeszła znaczące zmiany zarówno pod względem wyglądu, jak i wyposażenia.

Teraz wszelkie obowiązki spoczywają na nowym zarządcy w tym skompletowanie nowej bądź pozostawienie starej kadry i zabezpieczenie bądź wyposażenie placówki.