Planujesz budowę domu? Sprawdź przepisy dot. wiatraków!

Planujesz budowę domu? Sprawdź przepisy dot. wiatraków! źródło zdjęcia:

Czy można wybudować dom w pobliżu elektrowni wiatrowej: wyjaśniamy wątpliwości. Sprawdź, jaką odległość trzeba zachować od wiatraka, czy stare pozwolenia są ważne.

Zasadę 10H (10 razy wysokość) wprowadziła tzw. ustawa odległościowa z lipca 2016 roku. Wielu nazywa tę ustawę „antywiatrakową”, bo turbiny nie mogą się pojawić w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości od budynków.

W odwrotnej sytuacji, gdy farma wiatrowa już istnieje, a my chcemy wybudować dom, minimalną odległość mierzy się od obszaru wyznaczonego przez maksymalny zasięg obracających się łopat wiatraka do linii rozgraniczającej teren przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę mieszkalną albo do granicy terenu przeznaczonego pod taką zabudowę w decyzji o warunkach zabudowy.

Podsumowując odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane domy: jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej). 

 

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

Planujesz budowę domu? Sprawdź przepisy dot. wiatraków!
Planujesz budowę domu? Sprawdź przepisy dot. wiatraków!

„Ustawa odległościowa” przewidywała 3-letni okres przejściowy na możliwość uzyskania warunków zabudowy w strefie istniejących turbin. Termin ten skończył się w lipcu ubiegłego roku. Ci, którzy nie zdążyli uzyskać WZ-ki, dziś mają działki, na których mogą co najwyżej postawić domek letniskowy lub hodować warzywa.

Wskazana w ustawie minimalna odległość (10 razy wysokość wiatrakanie jest wymagana w razie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu ani odbudowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa (art. 4 ust. 3).

Dzięki takiemu rozwiązaniu właściciele istniejących domów, w pobliżu których istnieje lub powstanie elektrownia wiatrowa, mają możliwość dalszego korzystania ze swoich obiektów, utrzymywania ich w należytym stanie technicznych, a nawet powiększania ich powierzchni. Dlatego też nie należy obawiać się nakazu rozbiórki budynku lub zakazu wykonywania w nim robót budowlanych wyłącznie z powodu sąsiedztwa elektrowni wiatrowej. Ponadto warto wiedzieć, że przepisy ustawy nie dotyczą mikroinstalacji, czyli wiatraków o mocy nie większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Takie nieduże przydomowe wiatraki zostały wyłączone z definicji elektrowni wiatrowej.

Komentarze    Brak komentarzy