OGŁOSZENIA

PIT-11 za 2021 rok do Urzędu Skarbowego. Czas tylko do poniedziałku!

O czym powinien pamiętać płatnik?

1) 31 stycznia 2022 r. to ważny termin!
Przypominamy, że termin złożenia PIT-11, PIT-40A/11A za 2021 r. upływa 31 stycznia br.

Elektroniczny PIT płatnicy składają w najnowszej wersji:
• informację PIT-11 za rok 2021 – w wersji 27,
• informację PIT-40A/11A za rok 2021 – w wersji 20.

Interaktywne formularze są dostępne na stronie podatki.gov.pl w zakładce: Formularze elektroniczne dla płatników.Przypominamy o stosowaniu najnowszych wersji formularzy deklaracji za dany okres. Wcześniejsze, nieobowiązujące formularze, nie uwzględniają wprowadzonych zmian. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

2) Właściwy PESEL lub NIP pracownika
• Przypominamy o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT.
• Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999).
• Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację pracownika.
• Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane.

Prawidłowe wpisanie NIP/PESEL pracownika umożliwia:
• wygenerowanie i udostępnienie przez urząd skarbowy pracownikowi zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,
• zalogowanie się przez pracownika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem jego danych podatkowych PESEL lub NIP,
• złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnego systemu e-Deklaracje, dostępnego na podatki.gov.pl,
• skorzystanie przez pracownika z przysługujących ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty podatku.
Tym samym brak właściwego PESEL lub NIP w przekazywanych informacjach podatkowych uniemożliwi bądź utrudni pracownikowi wywiązanie się z jego obowiązków podatkowych w PIT.

Eko-pal
Rostek, Rawinis
Ubezpieczenia
PK Serwia
Rol-Masz
Proniek
Drzewka Perfekt Abies
Niebo w Gębie
Fotowoltaika