OGŁOSZENIA

Piątka podsumowała Projekt Erasmus+

We wtorek 22 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi podsumowano wyjazd uczniów i nauczycieli zrealizowany w ramach akredytacji projektu na rzecz mobilności uczniów w sektorze Edukacja szkolna, współfinansowany przez Unię Europejską programy Erasmus+.

W podsumowaniu projektu udział wzięła Pani Małgorzata Kopiczko Senator Rzeczypospolitej Polskiej, która bardzo angażuje się w wychowanie dzieci i młodzieży. Podczas spotkania uczniowie pochwalili się umiejętnościami, jakie nabyli w czasie trwania projektu. Przeprowadzali wywiady w języku polskim, angielskim i włoskim. Dzięki stworzonej prezentacji na nowo można było podziwiać zabytki, faunę i florę Włoch.

Przy okazji wizyty w szkole pani Senator odwiedziła pracownie, które powstały w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Najmłodsi uczniowie wraz z wychowawczynią i rodzicami upiekli pyszne ciasteczka w nowej kuchni powstałej w ramach tego projektu.


Podczas wspólnego poczęstunku na stole nie zabrakło włoskiej potrawy panna cotty przygotowanej przez uczniów I nauczycieli uczestniczących w Erasmus+.
Na zakończenie pani Senator życzyła wszystkim uczniom kolejnych wyjazdów, wielu sukcesów i rozwoju osobistego w każdej dziedzinie.

Eko-pal
Rol-Masz
Beauty Space
Proniek
Sauna
PK Serwis 2023