OGŁOSZENIA

Petycja Mieszkańców powiatu gołdapskiego na rzecz ratowania budynku byłego Kasyna Oficerskiego w Gołdapi

1254689-phnlpf7x05zpg7cncz6x59n5xlmxe6yhxgwndtb8cg-pkndpg3is9exxubm4fpsri0c00kq8qz0teg1zscidc

Grupa mieszkańców Gołdapi podjęła się działań w celu ratowania budynku byłego Kasyna Oficerskiego w Gołdapi.

Tym samym do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku wystosowano pismo wraz z petycją.

Treść: 

Szanowna Pani,

Grupa  mieszkańców powiatu gołdapskiego wyraża swoje głębokie zaniepokojenie obecnym opłakanym stanem zabytkowego budynku byłego Kasyna Oficerskiego
z 1909 roku znajdującego się w centrum Gołdapi. Od dawna zabiegamy o nakłonienie obecnych właścicieli budynku do właściwej opieki nad tym cennym obiektem
i zabezpieczenie go przed degradacją.

Byłe Kasyno w swoich latach świetności stanowiło jeden z najbardziej atrakcyjnych obiektów, który zdobił centrum miasta. W obecnej sytuacji stanowi jedynie przerażający przykład zrujnowanego budynku, świadczącego o bezradności stosownych urzędów i porażce lokalnej społeczności.
Nie chcemy biernie patrzeć na dalsze niszczenie tego pięknego zabytku. Nie stać nas, mieszkańców miasta na taka stratę.
Właściciele budynku wielokrotnie byli zobowiązywani przez Urząd Ochrony Zabytków do zabezpieczenia obiektu, w szczególności do zabezpieczenia dachu i obróbek kominowych, należytego odprowadzania wód opadowych, jak również uporządkowania terenu wokół budynku. Ostateczny termin wykonania tych prac minął 31 grudnia 2021 roku i żadne zalecenia konserwatora zabytków w kwestii zabezpieczeń nie zostały wykonane, mimo, że mieszkańcy przyszli właścicielom z pomocą w tej sprawie.
Od kilku lat do dziś (luty 2022) budynek zalewa woda przez ogromne i liczne dziury w poszyciu dachu, pozrywane, niekompletne rynny oraz niezabezpieczone otwory okienne. Kolejnej zimy konstrukcja dachu i drewnianego stropu nad salą balową może nie wytrzymać. To jest ostatni dzwonek dla Kasyna.
Kierując się troską o dalszy los obiektu i chęcią skutecznej ochrony ważnego zabytku przed doprowadzeniem go do całkowitej degradacji, przy której jego rewitalizacja może być już finansowo nieopłacalna, a także w związku z faktem niewykonania zaleceń konserwatorskich przez właścicieli, zwracamy się do Państwa Urzędu z niniejszą prośbą o zdecydowane i niezwłoczne  działania w celu wyegzekwowania zabezpieczenia byłego Kasyna Oficerskiego w Gołdapi przed dalszym niszczeniem.
Zachęcamy wszystkich czytelników do podpisania petycji: