OGŁOSZENIA

Pętla indukcyjna w gołdapskiej bibliotece

IMG_2282

Z myślą o naszych czytelnikach zaopatrzyliśmy Bibliotekę w pętlę indukcyjną, dzięki którym osoby z dysfunkcją słuchu będą miały możliwość komfortowego korzystania z naszych usług.

Urządzenie znajduje się w Bibliotece Publicznej w Gołdapi w wypożyczalni dla dorosłych (parter) już nie długo znajdzie się również kolejne urządzenie w wypożyczalni dla dzieci (parter).

Pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej.

Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu lub innego źródła dźwięku. Pozwala to wyeliminować dodatkowe szumy lub problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia.

Aby skorzystać z pętli indukcyjnej należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T).

System jest bezobsługowy, nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia.