OGŁOSZENIA

Pani Halina Wojtanis pozostanie dyrektorem Domu Kultury

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto zdecydował, że dyrektorem Domu Kultury w Gołdapi przez najbliższe 7 lat nadal będzie Pani Halina Wojtanis.

Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Gołdapi ogłoszony został 29 listopada, zgłosiły się do niego 3 osoby.

Oferta jednej z osób została odrzucona ze względów formalnych (brak co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze kultury lub co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy w sektorze kultury). Pozostałe dwie stawiły się przed komisją rekrutacyjną na rozmowie kwalifikacyjnej.

” Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej pani Halina Wojtanis wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego konkursem i otrzymała największą liczbę punktów. Pani Halina przedstawiła kompletną i spójną koncepcję rozwoju Domu Kultury w Gołdapi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, dzięki czemu zna zasady i dobre praktyki niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym konkursem, co jest dodatkowym atutem kandydatki. Pani Wojtanis podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła się jako kreatywny i chętny do działania manager z pomysłami i jasno sprecyzowanymi kierunkami na rozwój kultury na terenie naszej gminy. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli decyzję, aby zarekomendować panią Halinę Wojtanis jako kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, więc postanowiłem jak na wstępie” – napisał w uzasadnieniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu burmistrz Tomasz Luto.

Rol-Masz
Fotowoltaika
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023