OGŁOSZENIA

Pan Janusz Tkaczow dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi

Zarząd powiatu zatwierdził wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.

Od 5 września 2023 r. obowiązki dyrektora pełnić będzie Pan Janusz Tkaczow.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy!