OGŁOSZENIA

Pamiątkowe zdjęcia z Granicy Polsko-Rosyjskiej kosztowały 500 zł

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach za przekroczenie granicy państwowej, ukarali mandatami mieszkańców Kielc.

12 maja kamery Straży Granicznej zarejestrowały osoby, które przekroczyły granicę polsko-rosyjską w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Barcianach.

Turyści widzieli kamery Straży Granicznej, a mimo to zlekceważyli je. 27-latkowie tłumaczyli funkcjonariuszom SG, że kierowała nimi ciekawość i chęć zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć.

Kobieta i mężczyzna otrzymali mandaty karne po 500 zł każdy.

Straż Graniczna po raz kolejny apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek. Należy pamiętać, że granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której przekraczanie jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. w przejściach granicznych.