OGŁOSZENIA

Otwarcie pierwszego boiska sportowego w Dubeninkach!

Zakończyła się długo oczekiwana budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach. W uroczystym otwarciu uczestniczyli włodarze, nauczyciele oraz uczniowie.  

Inwestycja pn. „Pierwszy w gminie zespół obiektów sportowych dla mieszkańców gminy Dubeninki” ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Dubeninek i okolicznych miejscowości. Jest to krok w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rozwijania swoich umiejętności. Dzięki inwestycji dzieci i młodzież zdobędą nowe umiejętności sportowe.

W oficjalnym otwarciu boiska udział wzięli zaproszeni goście, w tym: osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Dubeninki Barbara Woźniak, były Wójt Ryszard Zieliński, Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Kujawa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubeninkach Wanda Werchowicz. Podczas uroczystości odczytano list Senator RP Małgorzaty Kopiczko.

Nowe boisko oferuje wiele możliwości, dzięki którym uczniowie i mieszkańcy będą mogli uprawiać różne dyscypliny sportowe. Może ono być wykorzystywane do gier w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa oraz boisko do pchnięcia kulą wraz z piłkochwytem. Przy boisku trawiastym powstała bieżnia do biegu wraz ze skocznią w dal. Jest to więc idealne miejsce dla osób w różnym wieku, które chcą spędzać aktywnie czas i rozwijać swoje zdolności sportowe.

Inwestycja w kwocie 1 742 910,00 zł powstała w wyniku realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Dubeninki otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 1 142 000,00 zł.

Oprócz boiska wykonano również prace związane z remontem istniejących ciągów komunikacyjnych, przebudową zjazdu oraz instalacją odwadniającą.

Źródło: https://www.dubeninki.pl

Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Fotowoltaika