OGŁOSZENIA

Ostatnie nagranie z cyklu „Z dziada pradziada…” – czyta Zbigniew Chojnowski

Projekt bez tytułu
Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do wysłuchania ostatniego w tegorocznej edycji nagrania z cyklu „Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane” – mity, legendy i podania z Warmii i Mazur.
 
Dziś przedstawiona zostanie Państwu baśniowa opowiastka mazurska pt.:
„Prószenie i Prusy”
na podstawie Günter Schiwy, Niewłaściwe użycie słowa „Prusy”, w: Wielki skarbiec mazurskich bajek, legend i podań / Der grosse Schatz masurischer Märchen, Sagen und Legenden,; tł. z jęz. pol. Dietmar Serafin; il. Zofia Góralczyk-Markuszewska, Olsztyn 2007, s. 13-15. Opowiada: Zbigniew Chojnowski.
 
 
Życzymy przyjemnego odbioru !
 
 
Zbigniew Chojnowski – poeta, prozaik, historyk literatury, krytyk literacki. Jest profesorem nauk humanistycznych zatrudnionym w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którym kieruje. Przewodniczy Radzie Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo. Bada literaturę XX i XXI wieku. Koncentruje się na zagadnieniach poezji, ideach poezji, problemach tożsamościowych, literaturze PRL-u i emigracyjnej, wyobraźni religijnej, geopoetyce, nowym regionalizmie. Analizuje piśmiennictwo mazurskie XIX stulecia pod względem tematyczno-językowym oraz kulturowym. Publikuje m.in. w: „Archiwum Emigracji”, „Napisie”, „Ruchu Literackim”, „Sztuce Edycji”, „Wieku XIX”, „Pracach Literaturoznawczych”. Uprawia krytykę literacką, współpracując z redakcjami „Nowych Książek”, „Toposu”, „Twórczości”, „Borussii”, „Akcentu”, „Nowego Napisu” i „Forum Akademickiego”.