OGŁOSZENIA

Ostatnie dni naboru na stanowisko funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej!

Projekt bez tytułu (83)

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi ogłosił nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na stanowisko funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej!

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub telefonicznie pod numerem 47 732 94 00 lub 47 732 94 02.

Ostateczny termin składania dokumentów: 1 lutego 2023 r. do godz.15.30 ‼

Dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 8 (na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem: „Nabór do służby 2023”) lub przesłać pocztą.