OGŁOSZENIA

Ostatni dzień konsultacji społecznych 

Trwają konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Uwagi do projektu Programu współpracy przyjmowane są w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym, który należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres pom@goldap.pl z dopiskiem w temacie ,,NGO 2024″ lub w wersji papierowej do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi w terminie do 27 października 2023 r. (liczy się data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapihttps://www.goldap.pl/pl

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Sauna
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Eko-pal
Proniek
Beauty Space