OGŁOSZENIA

OSP Surminy otrzymała środki na zakup nowego sprzętu

W sobotę w godzinach popołudniowych OSP Surminy odwiedził Błażej Poboży- Podsekretarz Stanu w MSWiA. Wizyta była okazją do wręczenia promesy na zakup środków ochrony osobistej strażaków oraz niezbędnego wyposażenia przeciwpożarowego.

Minister wręczył promesy, zarówno dla OSP w Surminach, jak i KSRG w Baniach Mazurskich. Wręczenie promes odbyło się w asyście nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego – Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. kapitana Michała Hermana – zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi.

Prezes OSP w Surminach wyraził serdeczne podziękowanie zarówno Panu Ministrowi, jak i Komendantowi Wojewódzkiemu za ten ważny dla jednostki gest oraz za całościową pozytywną ocenę działań.

Minister wyraził aprobatę dla tak wysokiej frekwencji strażaków, a jednocześnie obiecał, że to nie ostatnia Jego wizyta.

Promesa wręczona dla OSP w Surminach w wysokości 20 000,00 PLN posłuży do zakupu dwóch aparatów powietrznych oraz wentylatora oddymiającego.

Źródło : OSP SURMINY