OGŁOSZENIA

Opisz swój pomysł, wyceń go, zbierz poparcie i złóż projekt do Budżetu Obywatelskiego!

Projekt bez tytułu (96)

19 września rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2023 rok.

Pula środków to 150 000,00 zł, podzielona na projekty realizowane:
– na terenie miejskim: 100 500,00 zł;
– na terenie wiejskim: 49 500,00 zł.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie od 19 września do 24 października 2022 r.

Do formularza wnioskujący dołącza listę poparcia, podpisaną przez:
– 10 mieszkańców – w przypadku projektu realizowanego na terenie miejskim,
– 5 mieszkańców – w przypadku projektu realizowanego na terenie wiejskim.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy Gołdap.

Wystarczy, że opiszesz swój pomysł, wycenisz go, zbierzesz poparcie i złożysz projekt!

Przykładowe działania realizowane z Budżetu Obywatelskiego:

  • modernizacja terenów zielonych
  • remont ulic i chodników 
  • zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty
  • budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 

Poniżej przedstawiamy mapę realizacji Budżetu Obywatelskiego z poprzednich lat. 

https://goldap.budzet-obywatelski.org/mapa-realizacji

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie internetowej: www.goldap.pl w zakładce ,,Budżet Obywatelski”.
https://www.goldap.pl/pl/1677/0/budzet-obywatelski.html

Zapraszamy do kontaktu z Pracownikiem Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu: 87 615 60 48.