Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. źródło zdjęcia: http://goldap.praca.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi 6 września 2019 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja po 30 (2019)”

Projekt współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

Maksymalna kwota dofinansowania 25 000 zł

 

  Termin składania wniosków    9 – 16 września 2019 r.
  Termin rozstrzygnięcia naboru    19 – 20 września 2019 r.

 

 

 

 

Więcej informacji na: http://goldap.praca.gov.pl/nabór o przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-bezrobotnych-powyzej-30-roku

Komentarze    Brak komentarzy