Ogłoszenie o zakazie spożywania alkoholu w przychodni w Gołdapi

Ogłoszenie o zakazie spożywania alkoholu w przychodni w Gołdapi źródło zdjęcia:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje wprost, że zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Są to między innymi:

 • tereny szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych
 • ośrodki opiekuńcze
 • domy studenckie
 • zakłady pracy
 • miejsca zbiorowego żywienia pracowników
 • miejsca trwania masowych zgromadzeń
 • środki transportu publicznego
 • obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych
 • rejon, gdzie znajduje się obiekt koszarowy
 • miejsca zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych

Ponadto, zakazane jest spożywanie alkoholu na ulicach, placach i w parkach, chyba że są to specjalnie wyznaczone miejsca do jego spożycia. 

Za picie alkoholu w miejscu publicznym grozi kara grzywny. Karalne jest również usiłowanie tego wykroczenia. 

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

Ogłoszenie o zakazie spożywania alkoholu w przychodni w Gołdapi

Komentarze  Brak komentarzy