OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym 

Burmistrz Gołdapi ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 20.04.2023 r.), (II przetarg odbył się w dniu 28.06.2023 r.), na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2023 o powierzchni 0,1020 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Bukowej w obrębie geodezyjnym 0001 Gołdap 1, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00033907/9.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Rol-Masz
Ubezpieczenia