OGŁOSZENIA

Odpracuj dług względem miasta

Jak informuje Urząd Miejski w Gołdapi osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań. Korzystając z miejskiego programu istnieje szansa całkowitego lub częściowego rozliczenia się ze swoich zaległości.
Przypominamy, że program realizowany jest w Gołdapi od 2015 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 203/VI/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie ustalenia alternatywnej formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych.

Możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu opłat czynszu oraz odsetek i kosztów dochodzenia należności jest kierowana do wszystkich osób zajmujących lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Gołdap i posiadających zadłużenie.

Zakres świadczeń rzeczowych w zależności od kompetencji dłużnika obejmuje:

  • wszelkiego rodzaju prace porządkowe,
  • inne drobne prace remontowo-konserwacyjne,
  •  pomocnicze prace administracyjne.Zadłużenie odpracowywać można w formie świadczeń rzeczowych – pracy w Urzędzie Miejskim w Gołdapi lub jednostkach podległych.
    Wszelkich informacji udziela Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o., która też przyjmuje wnioski, kieruje do wykonywania świadczeń rzeczowych, podpisuje umowę telefon: (87) 615-02-81 e-mail: info@admgoldap.pl
Beauty Space
Ubezpieczenia
Proniek
Rostek, Rawinis
PK Serwis 2023
Sauna
Eko-pal
Rol-Masz