OGŁOSZENIA

Odbierz swoją dokumentację medyczną zanim ulegnie zniszczeniu

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, planuje się wybrakować dokumentację z lat 1991 – 2001.

Osoby, które w tych latach były hospitalizowane w tutejszym szpitalu mogą odebrać oryginały historii choroby przed zniszczeniem, osobiście bądź poprzez przedstawicieli ustawowych, a w razie śmierci tych osób przez osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu osoby hospitalizowanej.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 21 grudnia 2022 r. Archiwum zakładowego GoldMedica Sp. z o.o..

Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

W załączeniu:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia.pdf

Kontakt w sprawie: tel. 87 615 02 75 wew. 48