Od jutra ferie zimowe, jak w tym roku będą wyglądały?

Od jutra ferie zimowe, jak w tym roku będą wyglądały? źródło zdjęcia:

Niedziela jest ostatnim dniem przerwy świątecznej w szkołach z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Nie oznacza to jednak, że od jutra uczniowie wracają do nauki. W poniedziałek zaczną się dwutygodniowe ferie zimowe. W tym roku wyjątkowo będą wcześniej niż w latach ubiegłych i w jednym terminie dla wszystkich uczniów w kraju.

Jutro we wszystkich województwach równocześnie rozpoczynają się ferie zimowe. Potrwają do 17 stycznia.

W tym roku wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.

Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku:

  • w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej
  • w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych formach mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.

Do 17 stycznia obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, by w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat nie wychodziły z domu bez opieki osoby dorosłej.

Źródło: rmf24.pl

Komentarze    Brak komentarzy