OGŁOSZENIA

Ocal od zapomnienia swoją historię

272975061_2225098677631386_4710321409794804929_n

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza czytelników i sympatyków biblioteki do podzielenia się ze swoimi dokumentami (zdjęcia, pamiątki, druki) dotyczącymi naszego regionu Warmii i Mazur oraz miasta Gołdap.


Zależy nam na wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu zbioru dokumentów życia społecznego.


Czytelniku, możesz ocalić historię, jaką tworzyła Twoja rodzina od zapomnienia.


Prosimy o nieodpłatne przekazywanie dokumentów do naszych zbiorów w formie darów lub udostępnienie kolekcji prywatnych do skanowania.


Dokumenty zostaną zabezpieczone od zniszczeń, zdigitalizowane, opisane i udostępniane na platformie Biblioteki Cyfrowej. Dzięki temu istnieje szansa na ocalenie nieznanych źródeł historycznych. Stanowią one cenny materiał do pracy badawczej, publicystycznej i oświatowej.


Dzięki materiałom nowe pokolenie oraz pasjonaci historyczni poznają historię, jaką tworzyła Twoja rodzina i świat, który szybko przemija.


Zbiory są udostępniane w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej w Olsztynie w dziale ,,Kolekcje / Kolekcje instytucji” -pod adresem: http://wmbc.olsztyn.pl