OGŁOSZENIA

Obywatele Ukrainy niebawem zasilą nasz gołdapski rynek pracy..

276125082_3148141998731954_2139118147505091621_n (1)
Wczoraj o godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi odbyło się spotkanie z obywatelami Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu gołdapskiego i są zainteresowani aktywizacją zawodową.
 
Podczas wydarzenia zostały przekazane informacje na temat lokalnego rynku pracy, form pomocy świadczonych przez urząd pracy oraz zasad rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
Po zakończeniu części informacyjnej spotkania doradcy klienta przeprowadzili indywidualne rozmowy z osobami poszukującymi zatrudnienia w celu poznania ich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz określenia możliwości podjęcia pracy.
 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 osób, w większości kobiety. Dzieciom, które przyszły z mamami, pracownicy urzędu zapewnili opiekę. Przekazywane informacje tłumaczył na język ukraiński Pan Bogdan Chomyn.