OGŁOSZENIA

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: 

https://www.goldap.pl/pl/229/34299/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Beauty Space
Proniek
Rol-Masz
Eko-pal
PK Serwis 2023
Sauna