OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Burmistrza Gołdapi

Obwieszczenie Burmistrza Gołdapi o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego: ulicą Stadionową, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, brzegiem Zalewu Ustronie w kierunku północnym do działki 408/2 , wschodnią granicą działki 408/2, 408/1, w dół zachodnią granicą działki 269/3, dalej w kierunku wschodnim do punktu styku działki 2018 z działką 386 i następnie północną granicą działki 386 do ulicy Stadionowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do 25 sierpnia 2023r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap lub na adres urzędu albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/…/przystapienie-do-sporzadzenia…

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.