OGŁOSZENIA

Obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na budynku tabliczki z numerem porządkowym

Straż Miejska w Gołdapi przypomina, że zgodnie z art. 47 b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W najbliższym czasie funkcjonariusze straży miejskiej prowadzić będą kontrole nieruchomości na terenie miasta i gminy Gołdap w tym zakresie.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

www.goldap.pl/pl/229/32812/obowiazek

W najbliższym czasie funkcjonariusze straży miejskiej prowadzić będą kontrole nieruchomości na terenie miasta i gminy Gołdap w tym zakresie.

Drzewka Perfekt Abies
PK Serwia
Ubezpieczenia
Rostek, Rawinis
Proniek
Fotowoltaika
Eko-pal
Niebo w Gębie
Rol-Masz