OGŁOSZENIA

Nowy Radny został wybrany !

W niedzielę (23.10.br.), mieszkańcy Sołectwa: Jabłońskie, Kośmidry, Marcinowo, Skocze wybierali swojego przedstawiciela do Rady Miejskiej w Gołdapi. Głosowanie trwało od 7:00 do 21:00.

W wyniku wyborów Radnym Rady Miejskiej w Gołdapi z okręgu nr 3 została Anna Staroszczuk-Luto. Zdobyła ona największą liczbę głosów.

Na Annę Staroszczuk-Luto głosowało 171 wyborców, na Mariusza Kowalczuka 36 wyborców a na Angieszkę Stańczak 34 wyborców.

Frekwencja wyniosła: 28% (udział w głosowaniu wzięło 241 mieszkańców).

Fotowoltaika
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia