OGŁOSZENIA

Nowy radny rozpoczął swoją kadencję od 3 interpelacji i 5 zapytań

Paweł Czyż – rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, zwyciężył wybory uzupełniające do Rady Gminy Banie Mazurskie 8 października i złożył we wtorek 31 października ślubowanie.

Przez kilka miesięcy zamierzam być bardzo aktywnym radnym. Myślę, że radni, którzy nie poparli mojej pracy w komisjach stałych Rady Gminy Banie Mazurskie kierowali się propagandą obecnej totalnej opozycji. Do sprawy bezpieczeństwa i stanu dróg w powiecie gołdapskim wrócę na listopadowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie – powiedział nowy radny ZChR.

Nowy radny był bardzo aktywny na długo przed wygranymi wyborami. ZChR w powiecie gołdapskim zajął się skutecznie stanem dróg powiatowych doprowadzając do wymiany nawierzchni drogi powiatowej miedzy osadami Widgiry i Żabin. Paweł Czyż przekazał w lipcu 2022 osobiście prośbę kilkudziesięciu mieszkańców Bań Mazurskich o interwencję wiceministrowi rolnictwa Januszowi Kowalskiemu. Od sierpnia 2021 ZChR w sprawie fatalnego stanu dróg w powiecie gołdapskim złożyło kilka petycji do Rady Powiatu Gołdapskiego, które zostały uznane za zasadne.

Radny Paweł Czyż na sesji 31 października zgłosił aż 3 interpelacje i 5 zapytań. Co interesujące, przez 5 lat kadencji radni z Bań Mazurskich zgłosili jedynie 1 interpelację. Do tego złożył ją radny Andrzej Leśniak, który zrezygnował z mandatu, który wczoraj objął polityk Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Nowy radny na swojej stronie internetowej www.pawelczyz.plopublikował już złożone interpelacje i zapytania.

Radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Paweł Czyż złożył interpelacje w sprawie:

1. Przygotowań do wprowadzenia na terenie Gminy Banie Mazurskie tzw. systemu ETS 2.

2. Uchylenia Uchwały nr VII/45/2019 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 maja 2019 roku „w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Banie Mazurskie na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania” w związku z przejęciem w lipcu 2023 roku przez Parlament Europejski tzw. drugiej wersji tzw. Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS 2).

3. Publikowania w BiP pełnych wyników okresowych badań wody z wodociągów publicznych leżących na terenie Gminy Banie Mazurskie, a także jakości dostarczanej wody.

Ponadto nowy radny złożył na LI Sesji Rady Gminy Banie Mazurskie zapytania w sprawie:

1. Odbierania przez bus szkolny dzieci z Dąbrówki Polskiej.

2. Stworzenia gminnego programu pod roboczą nazwą: „Bezpieczne Banie Mazurskie” polegającego na przekazaniu przez Gminę na rzecz każdego gospodarstwa domowego w Gminie Banie Mazurskie urządzenia wykrywającego zbyt wysoki poziom tlenku węgla.

3. Przygotowania gminnego programu społecznego polegającego na bezpłatnym przekazaniu Mieszkańcom Gminy Banie Mazurskie tzw. odblasków wspomagających bezpieczeństwo pieszych na drogach leżących w naszej Gminie.

4. Zmiany oświetlenia ulicznego w Gminie Banie Mazurskie na LEDy z panelami słonecznymi.

5. Środków zaradczych wobec przepadków kłusownictwa na terenie Gminy Banie Mazurskie.

Na udzielenie odpowiedzi wójt gminy Banie Mazurskie Łukasz Kuliś ma 14 dni.

Źródło: https://ngopole.pl

Ubezpieczenia
Rol-Masz
Fotowoltaika
PK Serwis 2023