OGŁOSZENIA

Nowy ekran LED wraz z nagłośnieniem dotarł do Domu Kultury!

Kolejna dostawa za nami!
Do Domu Kultury w Gołdapi dotarł ekran LED wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Przypominamy, że projekt zakłada doposażenie gołdapskich instytucji kultury (Dom Kultury w Gołdapi i Biblioteka Publiczna w Gołdapi) poprzez zakupienie wyposażenia oraz środków trwałych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, zajęć oraz warsztatów organizowanych przez jednostki.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

 

Rol-Masz
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Fotowoltaika