OGŁOSZENIA

Nowe wydziały w Urzędzie Miejskim

1 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w wyniku zmian organizacyjnych powstały dwa nowe wydziały poprzez podział Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych na:

  • Wydział Inwestycji i Rozwoju, którego kierownikiem została Pani Aneta Milczarek.

Wydział ten zajmować się będzie przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych, pozyskiwaniem środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe wynikające ze strategii rozwoju gminy i innych dokumentów programowych.

Kontakt:

  • Kierownik Wydziału: tel. 87 615 60 59;
  • Inwestycje: tel. 87 615 60 21;

  • Wydział Gospodarki Komunalnej, którego kierownikiem została Pani Magda Zymkowska.

Wydział zajmować się będzie sprawami związanymi z odbiorem odpadów, mieszkaniami komunalnymi, realizacją zadań z funduszu sołeckiego, utrzymaniem dróg, cmentarzy komunalnych, bezdomnością zwierząt oraz oświetleniem ulicznym.

Kontakt:

Kierownik Wydziału: tel. 87 615 60 52;

Mieszkalnictwo komunalne: tel. 87 615 60 45;

Obsługa płatnego parkingu oraz strefy płatnego parkowania: tel. 87 615 60 61, 690 966 929.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.