OGŁOSZENIA

Nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi ! Aż do 12 tysięcy złotych na dziecko

family-2485714_1920

Jak informuje ZUS Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka: 

  • Pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
  • umieszczonego w pieczy zastępczej,
  • które było umieszczone w pieczy zastępczej w dniu osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności,
  • do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał jest pozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał była pozbawiona władzy rodzicielskiej w dniu osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności.

 

Takich dzieci nie możesz wskazać we wniosku jako pierwsze (najstarsze) dziecko w rodzinie.

Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Od kiedy można składać wnioski i gdzie ?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. Możesz to zrobić tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.