OGŁOSZENIA

Nowe nasadzenia w Jurkiszkach, Botkunach i Broniszach

W ubiegłym tygodniu w ramach projektu „Aktywne i zielone sołectwo Botkuny” posadzonych zostało 50 drzew na terenach rekreacyjnych w miejscowościach: Jurkiszki, Botkuny i Bronisze.

Niebawem na tych terenach zamontowane zostaną również betonowe stoły do gry w warcaby i chińczyka.

Przypomnijmy, że na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 12 895,07 zł., w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego w 2023 roku”.