OGŁOSZENIA

Nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej

plakat-dystrybucja-a2-07022020-1-919x1280-1-750x490

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi poinformował, że od dnia 1 stycznia 2022 r. zaczęło obowiązywać nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 Podprogram 2021.

Według nowego kryterium, aby otrzymać pomoc żywnościową należy wykazać wysokość do 220% kryterium dochodowego określanego w ustawie o pomocy społecznej. 

W związku z tym do ww. pomocy uprawnia dochód:

–  1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

–  1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie