OGŁOSZENIA

Niepokojący wzrost orzeczeń o potrzebach nauczania indywidualnego w powiecie

21 września odbyła się LXX sesja Rady Powiatu. Skupiała się ona między innymi na różnego rodzaju podsumowaniach, w tym minionego roku szkolnego.

Na radzie wypowiadał się Janusz Tkaczow- dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gołdapi.

Z podsumowania, jakie przedstawił dowiadujemy się, że w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym znacznie wzrosła liczba orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego.

W roku szkolnym 2022/2023 wydano ich bowiem aż 14.

Orzeczenia te wynikały z dużych pokładów lęku oraz zaburzeń depresyjnych.

Apelujemy i przypominamy, aby regularnie rozmawiać z dziećmi na temat ich przeżyć zarówno tych szkolnych jak i osobistych. Bez rozmowy nie będziemy w stanie stwierdzić kiedy zachodzi potrzeba zasięgnięcia pomocy psychologa.

Zachęcamy również rodziców do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach, które organizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi. Tematem warsztatów będzie Wspomaganie Rozwoju Dzieci przejawiających trudności rozwojowe” ( szczegóły w galerii ).

Zapisy pod numerem: 87 615 16 80.

Oprócz tego w ubiegłym roku szkolnym przeprowadzono:

  • 482 diagnozy psychologiczne
  • 566 diagnoz pedagogicznych

Wydano:

  • 330 opinii ( dot. wspomagania i trudności )
  • 108 orzeczeń ( wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem )

Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Rol-Masz