OGŁOSZENIA

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Gołdapskim

Projekt bez tytułu - 2022-11-30T110157.880

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gołdapskim.

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach.

Poniedziałek 14.00-18.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9,

Wtorek 08.00-12.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9,

Środa 14.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14A, 

Czwartek 15.00-19.00 Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnicka 26, 

Piątek 08.00-12.00 Urząd Gminy w Dubeninkach, ul. Dębowa 27.

 

Wizytę można umówić pod numerem: 512 007 572.

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
  • nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  •  działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)
  •  nieodpłatną mediację

 

Poniżej znajdują się linki do stron internetowych fundacji: