OGŁOSZENIA

Niemal 23 miliony złotych na rozwój gołdapskiej Dzielnicy Uzdrowiskowej

Gmina Gołdap w ciągu ostatnich lat przeznaczyła niemal 23 miliony złotych na rozwój Dzielnicy Uzdrowiskowej:

  • „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”,
  • „Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap”,
  • „Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap”,
  • „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące ma obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego”,
  • „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap”.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Ubezpieczenia
Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz