OGŁOSZENIA

Nie czekaj – złóż dokumenty i zostań policjantem w Gołdapi !

Jesteś młody i nie masz pomysłu na życie? A może masz już pewne doświadczenie w różnych zawodach i chcesz zmienić pracę na ciekawszą, stabilniejszą i atrakcyjniejszą finansowo? Mamy coś dla Ciebie. Zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi.

POLICJANT to w dzisiejszych czasach bardzo ciekawy i atrakcyjny zawód zapewniający stabilizację zatrudnienia. Ponadto:

 • oferuje atrakcyjne wynagrodzenie (policjant do 26 roku życia zwolniony z płacenia podatku dochodowego już po roku służby zarabia ok. 5000 zł netto, a do tego otrzymuje m.in. trzynastą pensję, równoważnik za umundurowanie);
 • zapewnia rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla policjanta i jego rodziny, równoważnik za brak lokalu, pokrycie kosztów dojazdu do służby);
 • daje szanse pracy niezależnie od posiadanego wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana) lub wyższego;
 • istnieje też możliwość rozwoju zawodowego w ramach różnorodnych systemów szkolenia;
 • ogromnym atutem jest nabywanie praw emerytalnych już po 25 latach służby;
 • nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów.

Jeszcze w tym roku możesz spełnić swoje marzenia i zostać policjantem. Terminy tegorocznych przyjęć do Policji :

 • 3 lipca,
 • 23 sierpnia,
 • 27 października,
 • 28 grudnia.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
 • korzystający z pełni władz publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów okresloncyh w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE !!!

 • aby zostać policjantem trzeba mieć średnie wykształcenie, ale matura nie jest wymagana
 • można mieć tatuaż z pewnym wyjątkiem: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru oraz jego społecznego wizerunku, w szczególności (…) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach” (Roz. I pkt.2 zał do Zarządzenia nr 7 KGP z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry)
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane służbą w Komendzie Policji w Gołdapi, które chciałyby uzyskać informacje na temat procedury kwalifikacyjnej zapraszamy do kontaktu z inspektorem ds. Kadr i Szkolenia KPP w Gołdapi, ul. Mazurska 33 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (tel.47 735 74 15).

A zatem nie czekaj !!! Złóż odpowiednie dokumenty i w 2023 roku zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi.

Więcej informacji tutaj: www.goldap.policja.go