OGŁOSZENIA

Nie bądź obojętny! Jeden telefon lub kliknięcie może pomóc ocalić życie!

Mróz jest śmiertelnym zagrożeniem dla osób pozostających w kryzysie bezdomności. Doskwiera im brak odpowiedniej odzieży, suchego schronienia i ciepłego posiłku.

Policjanci przez cały okres chłodów sprawdzają miejsca, w których mogą gromadzić się takie osoby potrzebujące pomocy, której sami nie są w stanie sobie zorganizować. Jednak policjanci nie wiedzą o wszystkich takich miejscach i takich osobach. Dlatego tak ważna jest empatia ze strony innych i informacja przekazana do właściwych służb. Można ją przekazać za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Czasami aż trudno uwierzyć w to, w jak ekstremalnych warunkach osoby bezdomne próbują przetrwać zimę. Poniższe zdjęcia obrazują jedno z takich miejsc ujawnione przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Walka z mrozem i wilgocią w takim obozowisku jest niewyobrażalnie trudna. Brakuje źródeł ciepła, suchej i odpowiedniej odzieży, ciepłych posiłków. Dlatego tak ważne jest to, by nie być obojętnym na los osób, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego schronienia na zimę.

Każdy może przekazać służbom informację o takim miejscu za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do czego gorąco zachęcamy. Dzięki temu osoby pozostające w kryzysie bezdomności mają szansę na otrzymanie pomocy!

Link do KMZB: https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html