OGŁOSZENIA

NATOwska droga Gołdap- Sejny

Na poprawę warunków mobilności wojskowej w Europie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w ramach wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027r. w sumie dla krajów UE przeznaczono 1,69 miliarda euro. Ostatnie wydarzenia geopolityczne spowodowały, że najprawdopodobniej będą jeszcze większe fundusze na ten cel.

W maju br. Komisja Europejska ogłosiła drugie wezwanie do państw członkowskich UE do opracowania projektów mobilności wojskowej. Wnioski do naboru projektów należało złożyć do 29 września 2022 r. Budżet konkursu w tym wezwaniu wynosi 330 mln euro.

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu podczas spotkania rządów Litwy i Polski, któremu przewodniczyli premierzy obu krajów, oba rządy również wyraziły chęć poprawy warunków mobilności wojskowej oraz dodatkowego rozwoju połączenia drogowego przez przejście graniczne Ogrodniki-Łoździeje.

W praktyce oznacza to modernizację drogi Augustów- Ogrodniki do standardów NATO. Do takich samych standardów ma też być dostosowana infrastruktura drogowa po litewskiej stronie granicy.

Wygląda więc na to, że powstaną dwie drogi dla potrzeb ciężkiego, w tym wojskowego, sprzętu. Zarówno od Augustowa do granicy z Litwą w Ogrodnikach, jak i z Ogrodnik, przez Sejny, Smolany, Szypliszki na Litwę via Balticą, a także do graniczącej z Rosją Gołdapi.

 Jak wyjaśnił wicestarosta- prace pewnie rozpoczną się po zakończeniu budowy Via Baltiki. Na razie priorytetem rządowym jest zmodernizowanie odcinka od Augustowa do Ogrodnik. Natomiast ta druga droga ma pełnić raczej rolę awaryjnej, na wypadek jakichś niekorzystnych zdarzeń na tej pierwszej.

Na razie trwa przebudowa od przejścia granicznego Gołdap-Gusiew do początku gołdapskiej obwodnicy. Prace powinny zakończyć się w 2023 roku. Następnie ma być modernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Dubeninki. Koszt wynosi ok. 200 mln zł.

Cała droga nr 651 liczy 81 kilometrów i przebiega na trasie Gołdap-Dubeninki-Żytkiejmy–Wiżajny-Rutka Tartak-Szypliszki – Smolany-Sejny.

Droga: Gołdap-Dubeninki-Żytkiejmy — granica województwa warmińsko-mazurskiego już 2018 roku została podzielona na 3 odcinki:

I. Przez miasto Gołdap,

II. Od ronda na Suwalskiej do Dubeninek,

III. Od Dubeninek do granicy województwa;

Modernizacja drogi przewiduje także wybudowanie obwodnicy Żytkiejm. 

Przypomnijmy, iż latem br. zmodernizowano dwa blisko półtorakilometrowe fragmenty drogi wojewódzkiej nr 651 łączące m.in. Rutkę Tartak i Wiżajny. Łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu województwa.

– Te remonty były oczekiwane od dawna i konieczne, tym bardziej że droga przebiega obok wielu turystycznych atrakcji – mówił wówczas radny Paweł Wnukowski i zaznaczył, że szykują się kolejne prace drogowe na DW nr 651. 

Źródło:www.suwalki24.pl/article/1,natowskie-drogi

PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
Rol-Masz