OGŁOSZENIA

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

wwwwwwwwwwww

1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie zabito członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W rocznicę tego wydarzenia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cześć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Tegoroczne świętowanie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma jednak wyjątkową wymowę z uwagi na toczącą się za naszymi granicami wojnę z rosyjskim agresorem.

„Wolność i Niezawisłość” była największą, zakonspirowaną organizacją niepodległościową po wojnie. Zrzeszenie powstało 2 września 1945 r. Jego pierwszym prezesem był pułkownik Rzepecki.

Żołnierzami Wyklętymi nazwano osoby, które po wojnie prowadziły konspiracyjną walkę z narzuconą przez Stalina władzą komunistyczną w Polsce. W czasie II wojny światowej byli bohaterami walk z hitlerowskim okupantem. Po wojnie nie zgodzili się na podporządkowanie Polski Związkowi Sowieckiemu i wiedząc, że są narażeni na aresztowania i tortury ze strony komunistów, walczyli również o własne przetrwanie.

Jak szacują historycy, przez szeregi „WiN” przeszło ok. 30 tys. działaczy i żołnierzy. Łącznie, przez ponad pięć lat działalności, funkcjonowały cztery zarządy główne organizacji. Zrzeszenie stało się najważniejszym celem do zwalczenia dla komunistycznych służb bezpieczeństwa.

WiN była organizacją – paradoksem. Twór o charakterze cywilnym, którego kadry stanowili wojskowi. Działająca w konspiracji, a jednak dążąca do wyprowadzenia jak największej liczby ludzi z lasu do normalnego życia.

Żołnierze, którzy walczyli o niepodległą Polskę nie z bronią w ręku, a na drodze polityki i wpływu społecznego.

Dziś w naszym mieście o godzinie 12, przy Pomniku Niepodległości wybrzmiał hymn oraz  podniesiono flagę państwową. 

Odbył się również Apel Pamięci, Salwa honorowa oraz składanie wieńców. 

Od godziny 12 do 15 każdy będzie miał możliwość zapalenia znicza, który otrzyma nieodpłatnie w namiocie. 

Natomiast o godzinie 13 rozpocznie się koncert w domu kultury pod tytułem ,,Leśni”.