OGŁOSZENIA

Narkogogle i edukacja- Młodzież kontra środki psychoaktywne

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gołdap w roku 2023 w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie działającej przy Domu Kultury w Gołdapi jest realizowany projekt pt. „Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy -na aktywność stawiamy”.

W ramach projektu 9 sierpnia odbyły się warsztaty profilaktyczne z Przedstawicielem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi. Na warsztatach wszystkie dzieci wysłuchały o chorobach przenoszonych przez kleszcze, dlaczego powinniśmy nawadniać organizm podczas upałów oraz jak bezpiecznie korzystać ze słońca.

Młodzież wysłuchała o skutkach zażywania środków psychoaktywnych. W trakcie rozmowy młodzież mogła poczuć działanie środków psychoaktywnych poprzez założenie specjalnych okularów narkogogli, symulujących skutki używania środków psychoaktywnych zniekształcających rzeczywisty obraz.


Uczestnicy spotkania stwierdzili, że wykonanie prostych czynności np. przejście po linii prostej, ułożenie przerwanej kartki A4 sprawiało dużą trudność.
Na koniec wspólnie został rozwiązany krótki test.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych Gminy Gołdap.