OGŁOSZENIA

Najlepsi uczniowie otrzymali już swoje stypendia!

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap wypłaciła stypendia w ramach zadania „Gołdapski Fundusz Stypendialny”. 

W tegorocznej edycji Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji pomocy społecznej oraz Rady Miejskiej w Gołdapi dokonała oceny 13 wniosków i przyznała mieszkańcom Gminy Gołdap 5 stypendiów po 3000,00 zł każde. Stypendia wypłacane są jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.

Tegorocznymi stypendystami zostali:

  • Kacper Święcki – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Julia Tobolska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Amelia Skołysz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Martyna Drażbo – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Erwin Furtan – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi

Stypendystom gratulujemy!

Zadanie „Gołdapski Fundusz Stypendialny” jest współfinansowane przez Gminę Gołdap.

Rol-Masz
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Fotowoltaika