Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego źródło zdjęcia:

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 18.09.2020 r. do 24.10.2020 r.

Limit środków rezerwy KFS w 2020 roku wynosi 12 200 zł. W przypadku niewykorzystania przyznanych środków PUP w Gołdapi wznowi nabór wniosków.

Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w 2020 roku:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych,
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Więcej:  goldap.praca.gov.pl

Komentarze    Brak komentarzy