OGŁOSZENIA

Nabór na stanowisko robotnik gospodarczy ds. utrzymania targowiska miejskiego

Urząd Miejski w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko robotnik gospodarczy ds. utrzymania targowiska miejskiego.

Więcej informacji udziela Pani Magda Zymkowska – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,

tel. 87 615 60 52, osobiście pokój nr 28.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.