OGŁOSZENIA

Nabór KSC – starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

office-381228_1920

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi ogłasza nabór na samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych w korpusie służby cywilnej, szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub telefonicznie pod numerem telefonu 87-615-61-06, 87-615-61-00 oraz zawarto w załączonych dokumentach.

Ostateczny termin składania dokumentów: 17 sierpnia 2020r. do godz.15.30

Dokumenty kandydatki/kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub listownie (decyduje data wpływu do komendy) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 19,
19-500 Gołdap
z dopiskiem: „Nabór KSC – starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych”

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 66809.

https://nabory.kprm.gov.pl/warminsko-mazurskie/goldap/starszy-inspektor,66809